Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Razem osiągniemy sukces!

 

 

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Nie pozwól się wykluczyć!

 

 

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa, mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, w okresie od II do XI 2018r. Projekt przewiduje objęciem wsparcia 96 osób (58 kobiet/38 mężczyzn).

 

 

Walczymy z wykluczeniem

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Walczymy z wykluczeniem

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 60 uczestników o cechach zgodnych z określoną grupą docelową zamieszkują lub pracują lub uczą się w woj. małopolskim.

 

Nie pozwól się wykluczyć!

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Nie pozwól się wykluczyć!

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 60 os. lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących, pracujących, uczących się na obszarze woj. małopolskiego,.

 

MŁODOŚĆ - AKTYWNOŚĆ

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

MŁODOŚĆ – AKTYWNOŚĆ

        realizowanego na terenie woj. podkarpackiego

 

Szybka reakcja - przekwalifikowanie

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Szybka reakcja – przekwalifikowanie

 

 

Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy

 Projekt skierowany do osób biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach i w wieku 50+

 

Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej

Celem projektu jest wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa poprzez kompleksowy program outplacementowy wśród 72 Uczestników/czek Projektu.

 

Włącz się do gry

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Włącz się do gry

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 72 osób powyżej 18 roku życia do wieku emerytalnego, zamieszkujących w woj. mazowieckim w powiatach makowskim, mławskim, płockim, przasnyskim, pułtuskim, sierpeckim, m. Płock, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb Uczestnika.

 

Kompleksowy program powrotu

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Kompleksowy program powrotu

 Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej u osób pozostających bez pracy – bezrobotnych, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem, ma na celu aktywizację tych osób poprzez szkolenia, płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Najważniejszym celem projektu jest pomoc tym osobom w zdobyciu pracy.

 

Czas na aktywność

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Czas na aktywność

Celem Projektu jest podniesiona aktywność
społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego.

 

Otwórz się na zmiany

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Otwórz się na zmiany

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego.

 

ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy

 

Idź własną ścieżką

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Idź własną ścieżką

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniami w zakresie języka angielskiego i szkoleniami komputerowymi.

 

Kierunek - kwalifikacje

Firma Navigator International Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału w projekcie

Kierunek – kwalifikacje

Projekt dotyczy kształcenia ustawicznego, w jego ramach będą organizowane szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących i bezrobotnych.

 

Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy

 

POKONAJ WYKLUCZENIE-PODEJMIJ ZATRUDNIENIE!

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

POKONAJ WYKLUCZENIE-PODEJMIJ ZATRUDNIENIE!

 

Od IDEI do SUKCESU

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Od IDEI do SUKCESU

 

Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!

 

STOP WYKLUCZENIU!

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

STOP WYKLUCZENIU!

 

Kumulacja możliwości

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Kumulacja możliwości

 

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!

 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim

 

Reaguj szybko!

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Reaguj szybko!

 

Skuteczny start do zatrudnienia 

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Skuteczny start do zatrudnienia

 

ZNÓW AKTYWNI - powrót na rynek pracy

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

ZNÓW AKTYWNI – powrót na rynek pracy

 

Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

 

Kwalifikacje na miarę XXI wieku !

Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

Kwalifikacje na miarę XXI wieku !

SZKOLENIA XXI WIEKU